Undersökningar som gör skillnad

Undersökningar

 • Kundundersökningar och nöjd-kund-index (NKI)

  En väl genomförd kundundersökning är en mycket värdefull resurs för en organisation. Axánd hjälper såväl stora som små företag med att genomföra kundundersökningar. Vi arbetar både med mer kvantitativa metoder såsom NKI (Nöjd-Kund-Index) och mer kvalitativa metoder som till exempel djupintervjuer. Läs mer här om hur vi arbetar med kundundersökningar.

  Läs mer »
 • Medarbetarundersökningar

  Medarbetarna är en allt viktigare resurs, och i många organisationer är det den viktigaste resursen. När det samtidigt råder hård konkurrens om arbetskraften, innebär det att det blir allt viktigare för företag och organisationer att lyssna på sina medarbetare och att agera utifrån vad medarbetarna berättar.

  Läs mer »
 • Marknadsundersökningar

  En marknadsundersökning handlar om att hitta nya kunder, kartlägga marknader eller att utvärdera vad befintliga kunder tycker. Genom att ha erfarenhet från att arbeta med såväl snäva, specialiserade målgrupper som breda, allmänna målgrupper vet vi också hur man bäst anpassar frågor och metod efter de som ska delta i marknadsundersökningen.

  Läs mer »
 • Fokusgrupper

  Fokusgrupper är en form av kvalitativ metod där fokus ligger på hur människor tänker, resonerar och agerar. Axánd har erfarna moderatorer och är vana att hantera olika målgrupper och olika ämnesområden. Vi också duktiga på att presentera resultatet från ett antal fokusgrupper på ett gediget och intressefångande sätt. Just nu erbjuder vi genomförande av tre fokusgrupper för 55 000 kr (exkl. moms).

  Läs mer »
 • Läsarundersökningar

  Vi på Axánd har under åren hjälpt många välkända tidningar, tidskrifter och magasin att genomföra läsarundersökningar och antalet återkommande kunder är stort. När ni väljer oss som leverantör får ni en engagerad och kunnig samarbetspartner med stor erfarenhet av att genomföra läsvärdesundersökningar av hög kvalitet.

  Läs mer »
 • Attitydundersökningar

  För att kunna fatta så korrekta beslut som möjligt är det inom offentlig och ideell sektor viktigt att ta reda på medborgares/ medlemmars attityder och åsikter.

  Läs mer »

Metoder

 • Fokusgrupper

 • Telefonintervjuer

 • Djupintervjuer

 • Webbenkäter

 • Webbpaneler

 • På stan/På plats

 • Skriftliga enkäter

Ett urval av kunder

 • Cancerfonden
 • Randstad
 • Folkuniversitetet
 • Urban Deli
 • Högskolan Väst
 • SIS
 • Huddinge kommun
 • Utrikespolitiska Institutet

Gediget arbete ger bra undersökningar

En bra undersökning kräver gediget arbete och stort engagemang.

Det handlar om att hjälpa kunderna att fastställa hur man vill kunna använda resultatet av undersökningen.
Det handlar om att titta på  vilka förutsättningar (budget, tidsramar, formella krav etc.) som finns för undersökningen.
Det handlar om att bry sig om detaljer, planera, hämta erfarenhet från tidigare projekt och känna till hur olika målgrupper fungerar.
Det handlar om att tycka om sitt arbete.

Det handlar helt enkelt om att skapa undersökningar som gör skillnad.


Erbjudanden & Samarbeten

 • Fokusgrupper: Vi erbjuder genomförande av tre fokusgrupper till ett pris om 45 000 kr (exkl. moms). Hör av dig för att få mer information.

  Medarbetarundersökning: Vår medarbetarundersökning, Den framgångsrika arbetsplatsen, finns nu i tre olika paket. Kontakta oss för att få information om priser och vad som ingår.

  Samarbeten: Axánd samarbetar med STQM gällande verksamhetsutveckling. Läs mer om vårt samarbete här.

Kontakta oss

Telefonnummer och adress

Tel: 08-505 865 70

E-post: info@axand.se

Axánd Konsult AB
Solna Torg 19, plan 5
171 45 Solna

Projektledare

Maria Nettersand 
maria@axand.se
Mobil: 0703-13 53 08

Hur kan vi hjälpa dig?